medvideo.pl | Kardiologia

Kardiologia

Miejsce klopidogrelu w codzien...

dr Filip M. Szymański

Cześć VI | Nowe Wytyczne PTN...

dr Filip M. Szymański

Indywidualizacja terapii hipotensyjnej - miejsce SPC opartych na sartanach.

Cześć V | Nowe Wytyczne PTNT...

dr Filip M. Szymański

Indywidualizacja terapii hipotensyjnej - SPC oparte na inhibitorach ACE.

Cześć IV | Nowe Wytyczne PTN...

dr Filip M. Szymański

Leczenie pozahipotensyjne.
Miejsce rosuwastatyny i ezetimibu.

Cześć III | Nowe Wytyczne PT...

dr Filip M. Szymański

Indywidualizacja terapii hipotensyjnej.
Miejsce monoterapii.

Cześć II | Nowe Wytyczne PTN...

dr Filip M. Szymański

Nowe wytyczne w gabinecie lekarza POZ.
Częstość akcji serca.

Cześć I | Nowe Wytyczne PTNT...

dr Filip M. Szymański

Nowe wytyczne w gabinecie lekarza POZ.
Diagnostyka i leczenie.

Nowe Wytyczne PTNT 2019...

dr Filip M. Szymański, prof. Krzysztof J. Filipiak, prof. Andrzej Tykarski

Nadciśnienie tętnicze to jeden z najczęściej występujących czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowych, które nadal są pierwszą przyczyną zgonów dorosłych Polaków. Podstawą leczenia jest modyfikacja stylu życia.

Ablacja zaburzeń rytmu serca ...

dr Paweł Balsam, dr Radosław Pietrzak, dr Piotr Lodziński

Pacjentka lat 15.
Zabieg ablacji wykonany u dziecka z częstoskurczem z wąskimi zespołami QRS o częstości do 250/min. Dziewczynka została zakwalifikowana do zabiegu ablacji z powodu zatrzymania krążenia podczas gry w siatkówkę. Przyczyną zatrzymania krążenia była obecność szlaku dodatkowego. W trakcie zabiegu ablacji usunięto szlak dodatkowy.

Zasady leczenia w nadciśnieni...

dr hab. n. med. Filip M. Szymański

I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Pracowni Prewencji Chorób Sercowo-Naczyniowych

Zasady postępowania w nadciś...

dr hab. n. med. Filip M. Szymański

I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Pracowni Prewencji Chorób Sercowo-Naczyniowych

Najnowsze doniesienia z kongre...

dr hab. n. med. Filip M. Szymański

I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Pracowni Prewencji Chorób Sercowo-Naczyniowych

Zapraszamy do obserwowania naszego profilu na facebook'u