medvideo.pl - medyczna wiedza dla lekarzy

Cześć IV | Nowe Wytyczne PTNT 2019

Cześć IV | Nowe Wytyczne PTNT 2019

dr Filip M. Szymański

Leczenie pozahipotensyjne.
Miejsce rosuwastatyny i ezetimibu.

Zapraszamy do obserwowania naszego profilu na facebook'u