Polityka prywatności medvideo.pl

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: Jerzy Karpel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Step Change IT Europe Jerzy Karpel z siedzibą w Katowicach, przy ul. Kościuszki 117, 40-523 Katowice, NIP: 6342038339, REGON: 242938842.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawa przetwarzania danych osobowych zależna będzie od tego jakie dane i w jakim celu będziemy przetwarzać.

Jako że nasz serwis zajmuje się kierowaniem treści do określonej grupy zawodowej, czyli do lekarzy, przetwarzane dane mają na celu potwierdzenia faktu wykonywania tego zawodu. W związku z czym podstawą do ich przetwarzania jest wyrażona przez Państwa zgoda w oparciu o art. 6 ust. 1 lit a (RODO)

W przypadku kierowania do Państwa treści marketingowych podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f (RODO). Treści marketingowe kierowane będą drogą komunikacji, na którą wyrazili Państwo zgodę.

W przypadku podania danych osobowych przy zawarciu umowy nie musimy prosić o Państwa zgodę na ich przetwarzanie, ponieważ dane te są niezbędne do wykonania umowy, podstawą przetwarzania będzie zatem art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Jeśli będziemy chcieli wykorzystać podane przez Państwa dane do innych celów poprosimy o Państwa wyraźną zgodę na przetwarzanie danych w tym celu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit.a (RODO).

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy oraz w innych celach, o ile wyrazicie Państwo na to zgodę.

Jak nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane?

Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze będą przechowywane na czas zgodny z obowiązującymi przepisami w szczególności z uwzględnieniem przepisów ustawy o odpadach, przepisów o przedawnieniu roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.

Zgoda i jej cofnięcie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu realizacji usługi. W przypadku konieczności wyrażenia zgody, możecie wyrazić Państwo zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich jak i nie wyrazić żadnej zgody. W każdej chwili możecie Państwo cofnąć każdą z udzielonych zgód bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Aby cofnąć zgodę wystarczy wysłać e-mail na adres . Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych przed jej ofnięciem tzn. do momentu cofnięcia przetwarzanie danych osobowych jest legalne.

Co mogą Państwo zrobić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Macie Państwo również prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. W przyszłości właściwym organem nadzorczym do którego będzie można wnieść skargę będzie mógł być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Zapraszamy do obserwowania naszego profilu na facebook'u

obserwuj