medvideo.pl - medyczna wiedza dla lekarzy

Leczenie depresji u pacjentów w podeszłym wieku.

Leczenie depresji u pacjentów w podeszłym wieku.

dr n. med Dariusz Wasilewski

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Medyczny), stały współpracownik Kliniki Psychiatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami oraz Mię dzynarodowego Towarzystwa Biomedycznych Badań nad Alkoholem. Dwukrotny zdobywca nagrody rektora Uniwersytetu Medycznego za osiągnięcia naukowe.

Zapraszamy do obserwowania naszego profilu na facebook'u